Pravá perla je každá, která vznikla v perlorodce přirozenou cestou nebo implantací umělého jádra do škeble perlorodky.
Umělá perla je uměle vyrobená ze skleněných nebo umělých hmot.