Zlatnický blog

Blanka a Petr Vanturovi

Jak vypadá punc zlata?

 

Co je dobré vědět o puncech a puncovaní?
Jestli se náhodou rozhodujete koupit zlatý, stříbrný, nebo platinový šperk, (a nemusí to být zrovna v naší zlatnické dílně :-)), mohou Vám přijít vhod informace z pohledu zlatníka.
Shrnuli jsme je do následujícího článku.

Puncovní zákon

Všechny prováděcí předpisy o zkoušení a puncování šperků z drahých kovů se opírají o Puncovní zákon, jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 15/2004 Sbírky zákonů. Tato úprava Puncovního zákona platí od 1.1.2004.
Puncovní zákon je poměrně značně obsáhlý a jeho přesné znění najdete na stránkách Puncovního úřadu.

Pro běžného spotřebitele je důležité znát tři základní body tohoto zákona:

1) Všechny zlaté, stříbrné a platinové šperky a ostatní předměty z těchto kovů, puncovní zákon označuje termínem zboží. Každý jednotlivý kus, vyrobený v České republice či sem dovezený za účelem tuzemského obchodu, musí být předložen Puncovnímu úřadu k přezkoumání ryzosti. Má-li šperk deklarovanou ryzost, je opatřen státní značkou, která má pro každý kov a každou ryzost jiný tvar.

2) Této povinnosti nepodléhají:
– stříbrné šperky, vážící méně než 3,00 g,
– zlaté šperky, vážící méně než 0,50 g,
– zlaté mince,
– zlaté součásti šperků, u kterých má cena drahého kovu podřadný význam (například zlaté uzávěry perlových náhrdelníků, nebo samostatné obruby drahých kamenů zavěšených např. na ocelové struně apod.)

3) Nejnižší zákonem povolená ryzost zlatých šperků je 585/000. To znamená, že se do České republiky nesmějí za účelem obchodu dovážet zlaté šperky nižších ryzostí, tolik oblíbených v okolních zemích, například šperky osmi karátové (ryzost 333/000). Tento zákon je nadřazen všem mezistátním dohodám o vzájemné platnosti puncovních značek a tak i když se v partnerské zemi běžně zlaté šperky nižších ryzostí prodávají u nás to není možné.

Puncování

Puncování šperků v ČR se řídí různými pravidly podle toho, kde byl konkrétní šperk vyroben.

Puncování šperků vyrobených v České republice

Každý šperk z drahého kovu, který byl vyroben v České republice a podléhá puncovní povinnosti, musí mít nejméně dvě značky:

a) výrobní značka – obvykle dvě až tři písmena –
Je zaregistrována na Puncovním úřadu a lze podle ní zjistit výrobce každého šperku.
Naše výrobní značka je PV.

b) český státní punc – specifický obrazec s číslem –
Pro každý druh kovu a jeho ryzost jiný. Jeho přítomnost na šperku dokazuje, že byl šperk přezkoušen a tvar puncu označuje z jakého kovu a jaké ryzosti byl šperk zhotoven.

Na některých špercích můžete objevit ještě ryzostní značku. Tato značka není povinná:

c) ryzostní značka – obvykle tři číslice –
Označuje číselně poměr ryzího kovu ve slitině.

Například zlatý 14-ti karátový prsten, vážící 3,00 g, bude označen těmito značkami:

výrobní značka

český státní punc

ryzostní značka
(není povinná)

 

 

Váhově podlimitní zboží puncovní kontrole nepodléhá

Jedná se o zlaté šperky, vážící méně než 0,50 g a stříbrné šperky, vážící méně než 3,00 g.
Tyto šperky musí mít dva puncy:
a) výrobní značku a
b) ryzostní značku – která je v tomto případě povinná

Například zlatý 14-ti karátový přívěsek, vážící 0,45 g, bude označen těmito značkami:

výrobní značka

ryzostní značka
(v tomto případě povinná)

 

 

Puncování dovezených šperků

V ČR se také pochopitelně prodávají šperky dovezené ze zahraničí. Způsob jejich puncování závisí na tom, z kterého státu byly dovezeny.

Puncy Vídeňské konvence

Šperky dovezené ze států, které podepsaly tzv. Vídeňskou Konvenci, jsou označeny pouze puncem Vídeňské Konvence. Žádný další punc není nutný.
Přehled těchto států i značek Konvence, najdete na stránce našeho webu Puncy Vídeňské Konvence.

Například zlatý 14-ti karátový prsten, vážící 3,00 g, bude označen touto značkou:

 

Punc tzv. Vídeňské konvence
 

Puncy cizích států, platné v ČR

Šperky dovezené ze států, s kterými Česká republika podepsala Dohodu o vzájemné platnosti puncovních značek, jsou označeny pouze některým z platných punců těchto států. Žádný další punc není nutný.
Česká republika uznává způsoby puncování v dané zemi, které se mohou lišit od ostatních zemí. Například ve Velké Británii se zboží povinně puncuje výrobní značkou, ryzostní značkou a značkou puncovního úřadu.

Aktuální přehled platných punců byste měli najít na stránkách Puncovního úřadu.

Například zlatý 14-ti karátový prsten, vážící 3,00 g, může být označen touto značkou:

 

Státní punc pro 14-ti karátové zlato, platný v Polsku
(je jedním z mnoha – zde uvádíme jen pro příklad)
 

Šperky dovezené z jiných států

Všechny ostatní dovezené šperky musí mít dva puncy:

a) odpovědnostní značku – 2 až 3 písmena
Odpovědnostní značka je zaregistrována na Puncovním úřadu a lze podle ní zjistit dovozce každého šperku.
Zjednodušeně se dá říci, že je obdobu výrobní značky.

b) český státní punc – specifický obrazec s číslem
Pro každý druh kovu a jeho ryzost jiný. Jeho přítomnost na šperku dokazuje, že byl šperk přezkoušen a tvar puncu označuje z jakého kovu a jaké ryzosti byl šperk zhotoven.

Například zlatý 14-ti karátový prsten, vážící 3,50 g bude označen těmito značkami:

odpovědnostní značka

český státní punc

 

 

Dovozové, váhově podlimitní zboží

Tento druh zboží puncovní kontrole nepodléhá. Jedná se o zlaté šperky vážící méně než 0,50 g a stříbrné šperky vážící méně než 3,00 g.
Na těchto špercích není povinná ani odpovědnostní značka dovozce, ani státní punc. Musí však být označeny ryzostní značkou.
Ryzostní značka je v tomto případě povinná.

Například zlatý 14-ti karátový přívěsek, vážící 0,45 g bude označen touto značkou:

 

ryzostní značka (v tomto případě povinná)
 

Poznámka na závěr:
Tento režim je platný teprve od 1.1.2004. Šperky dovezené před tímto datem jsou označeny pouze českým státním puncem. Dovozové zboží ze starých zásob je tedy v souladu se zákonem označeno pouze českou státní značkou

 

Diskuze k článku „Jak vypadá punc zlata?“ byla již ukončena.

Autor:  

Zlatnice se smyslem pro humor. Absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy pro zpracování drahých kovů a kamenů v Turnově

2 komentáře

  1. F. Hájek 15.2. 2013

    Vážení, v popisu chybí příklady punců pro zlato 8, 12, 18 a 24 karátů. Kde by bylo možno tyto puncy najít?