Platina a zlato jsou dva různé kovy.
Zlato je měkký, kujný kov. Ryzí zlato má sytou zlatooranžovou barvu. Krychlička ryzího zlata o rozměru
1 cm krychlový váží 19,30 g. Bod tání zlata je 1 064 C.

Platina patří do skupiny platinových kovů a má stříbrošedou barvu. Krychlička ryzí platiny o rozměru 1 cm krychlový váží 21,40 g. Bod tání platiny je 1 773 C.

Podotýkáme, že výše zmíněné srovnání se týká obou kovů v jejich ryzí podobě.