Proč Ammolity opalizují

Aragonit, obsažený v Ammolitu má zvláštní uspořádání – je rozložen ve třech vrstvách. Vrchní a spodní vrstvu tvoří sloupečkovité mikrokrystaly, zatímco ve střední vrstvě má aragonit strukturu miniaturních destiček, které se navzájem překrývají. Tloušťka jednotlivých vrstev kolísá, avšak střední vrstva bývá nejsilnější. Právě tato střední „destičková“ vrstva aragonitu má na svědomí barevnou opalizaci Ammolitu.

Síla aragonitových destiček ovlivňuje vlnovou délkou viditelného světla. Při průchodu světelného paprsku touto vrstvičkou dochází k rozložení světla na duhové barvy. Výsledná barva je ovlivněna tloušťkou střední vrstvy aragonitu. Silnější vrstvy opalizují červeně, slabší zeleně a nejslabší modře.

obrázek brože s ammolitem
Výrazově umírněná brož ve tvaru labutě pochází z ateliéru kanadského šperkaře Darryla Darbyho.

 

Intenzita jasu barev

Intenzitu, s jakou jsou barvy vyzařovány, ovlivňuje množství a rozložení konchiolinu a ostatních minerálních látek, které jsou natlačené mezi jednotlivými krystaly a destičkami aragonitu jako malta mezi skleněnými cihlami. Obecně lze říci, že čím více těchto látek Ammolit obsahuje, tím je intenzita jasu nižší.

Osy miniaturních destiček aragonitu mohou být orientovány víceméně jedním směrem. V tom případě Ammolit z jednoho úhlu pohledu intenzivně září ale z jiného úhlu pohledu se jeví tmavý (slepý).
Aragonitové destičky ale mohou být také rozprostřeny chaoticky či výřivě. V tomto případě se vždy najde dost destiček, které se světelnému paprsku postaví do cesty v tom správném úhlu a proto takové kameny jasně září ze všech úhlů pohledu.

Intenzitu jasu barev také ovlivňuje intenzita světla ozařujícího kámen. Pod umělým osvětlením bude Ammolit vždy zářit více než na denním světle.

foto náušnic s motivem ammonitů
Ammonity a Ammolity – dvě podoby téhož, zasazené do poněkud opuletních náušnic z autorské dílny americké šperkařky Carolyn Tyler.

 

Barvy Ammolitu

Ammolit je snad jediný drahokam na světě, který může mít jakoukoliv barvu. Na jednom kameni může být jedna barva anebo třeba sedm – jak je libo.
Jednoznačně nejčastěji mají broušené Ammolity červenou nebo zelenou barvu. To je dáno tím, že tyto kameny jsou nejsilnější a nejvíce kompaktní a proto se nejsnadněji brousí. Méně často jsou pak k vidění Ammolity modré a úplnou raritou jsou kameny fialové.

Ammolity své barvy mění v závislosti na úhlu pohledu. Barvy přecházejí buď v jednom odstínu např. od žlutozelené přes čistě zelenou k modrozelené, nebo z barvy na barvu od červené ke žluté, od žluté k zelené atd. Nejvíce ceněné kameny jsou ty, které dokáží při stálé změně úhlu pohledu přehrát postupně všechny barvy duhy.

fotka z ukázkou barev ammolitu
Z jednoho úhlu pohledu ukazuje tento Ammolit pět barev najednou.

 

Struktura povrchu

Znalci rozlišují několik desítek jemných nuancí povrchové struktury Ammolitu. Nám postačí, budeme-li vědět, že struktura Ammolitu je v podstatě dvojí: celistvá a mozaiková. Původně byly všechny ulity celistvé a hladké.

Ammolity uložené ve větších hloubkách si svoji celistvou strukturu většinou zachovaly. V průběhu geologických změn však byly vystaveny tlakům a proto se některé kameny zvlnily, zkrabatily nebo různě (esteticky) pokroutily.

Amolity uložené těsně pod povrchem byly nadto vystaveny vlivu počasí – horku, mrazu, větru, vodě. Proto většina Ammolitů z těchto horních vrstev popraskala. Vzniklé prasklinky byly zaplněny aragonitem z mladšího geologického období. Tyto trhlinky dnes na Ammolitech vytvářejí více či méně jemnou, tmavou sít připomínající spáry mezi dlaždičkami, nebo mříž skleněné vitráže.

 

Ukázky celistvé struktury ammolitu

 

družicový snímek povrchu Měsíce

 

zčeřená vodní hladina

 

kůra stromů

 

větrný vír

 

Ukázky mozaikové struktury ammolitu

 

rybí nebo hadí šupiny

 

chrámová vitráž

 

kůže ropuchy

 

abstraktní obraz

 


Struktura povrchu Ammolitu a jeho schopnost odrážet světlo často jen z jednoho úhlu pohledu, jsou jedním z důvodů, proč je tak obtížné navrhnout šperk s Ammolitem. Velmi dlouho si kameny otáčím všemi směry, pod různým osvětlením, abych našla nejoptimálnější polohu Ammolitu tak, aby v budoucím přívěsku, nebo náhrdelníku zářil co nejvíce. A často mi vychází poloha, která se mi vůbec nehodí …:-)  Při práci s Ammolity se prostě návrhář musí vždy podřídit kameni.

fotka zlatého přívěsku se zeleným Ammolitem
Zelenomodrý Ammolit s celistvou strukturou v elegantním přívěsku z naší dílny.

 

fotka zlatého náhrdelníku Ammolitem
Červeno-zelený Ammolit s mozaikovou strukturou, zasazený v náhrdelníku s diamanty, který jsme navrhli v přísně technickém stylu.