Proces výroby obruby briliantového přívěsku - to je sled razantních i téměř neviditelných úkonů, které na sebe logicky navazují. Každý jeden je důležitý a každý nese specifické označení. Jedním z nich je lícování.

Lícování je odborný zlatnický termín – je ale docela možné, že se používá i v jiných řemeslných oborech.
Cílem lícování je zarovnat dvě části šperku tak, aby na sebe co nejpřesněji, nejtěsněji dolehly. To je nutné při jejich spojování v ohni takzvaným letováním (pájením), o kterém si povíme pár slov příště.

Lícování obruby pro briliant

Po stočení zlatého pásku do kulatého tvaru se přebytečný kus odřízne a pak se musí oba konce budoucí obruby slícovat k sobě. To se provádí několikerým proříznutím lupenkovou pilkou. Tloušťka řezacího listu pilky je 0,25 mm. Čím přesněji se podaří obě části slícovat, tím pevnější je spoj.

Vzhledem k tomu, že se při zasazování briliantu do přívěsku bude horní část obruby rozklepávat, musí spoj držet jako helvétská víra!