Přírodní diamant na videu je vybroušený do kulatého tvaru Briliantovým brusem.

Přírodní diamant

DIAMANT je nejtvrdší nerost na Zemi. Tvoří symetrické krystaly ve tvaru krychle nebo osmistěnu. Pomineme-li jeho extrémní tvrdost a excelentní lesk, pak se krystaly surového diamantu na první pohled nijak zvlášť neliší od obyčejného křemene. Svoji vnitřní krásu naplno odhalí až vybroušením.

Diamanty se brousí do rozličných tvarů různými typy výbrusů. Každý TYP VÝBRUSU přesně definuje počet, tvar, velikost, umístění i vzájemné úhlové postavení všech faset na vybroušeném diamantu a tím i jeho výsledný půdorysný tvar. Aby se v nich vyznali nejen sami brusiči diamantů ale i obchodníci, byly všechny typy brusů pokřtěny půvabnými jmény.
Například diamanty ve tvaru čtverce se nejvíce brousí typem výbrusu zvaným Princess.

Briliantový brus – Briliant

Nejčastěji se ovšem diamanty brousí do kulatého tvaru, dnes již téměř výhradně typem výbrusu zvaným Briliantový. Briliantový brus byl speciálně vypočítán a navržen přímo pro optické vlastnosti přírodního diamantu. U kulatého tvaru tak bylo dosaženo absolutně dokonalého brusu, který umožňuje diamantu odrážet téměř 98% světla dopadajícího na jeho povrch. První takto vybroušený diamant způsobil u odborné i laické veřejnosti úplné pozdvižení pro svoji dosud nevídanou brilanci a třpyt, a proto není divu, že dostal jméno BRILIANT.

Brilianty v krátké době vytlačili z trhu do té doby všechny běžně používané (staré) brusy diamantů – indický, diamantový a především nejhojněji používaný brus Routa. Navíc se briliantový brus začal upravovat i pro jiné zaoblené tvary. Tyto moderní brusy také dostaly svá jména: Oval, Pear, Marquise či Navette nebo Heart.

Ačkoliv jsou tyto diamanty vybroušeny modifikovanými briliantovými brusy, technicky vzato a terminologicky správně to nejsou Brilianty – protože nemají kulatý tvar a tudíž ani dokonalý briliantový brus.

Menší zmatek do toho vnesli obchodníci s klenoty, kteří již od samých začátků, kdy se Brilianty objevily na trhu, začali označovat svoje zboží jako briliantové šperky bez ohledu na druh brusů, kterým byly diamanty zpracovány. Do podvědomí široké veřejnosti se tak dostal pojem briliant ve smyslu broušený diamant. Nazývat tedy diamanty zaoblených tvarů brilianty se stalo již dnes všeobecně přijímaným úzusem.

Diamanty

Diamanty se brousí také do hranatých tvarů a k tomu se používají jiné typy brusů. Kromě již zmíněného roháčku Princess, který je v hranatých tvarech spíše výjimkou, je to například smaragdový brus – Emerald cut, obdélník – Baquette, roháček stupňový (čtverec) – Carré nebo třeba čtverec se zkosenými rohy – Octagon.
Naštěstí u takto broušených diamantů se i obchodníci povětšinou drží při zemi a nazývají své zboží správně diamantovými šperky nebo šperky s diamanty.

Briliantový brus u jiných šperkových kamenů

Aby to nebylo tak úplně jednoduché, briliantový brus se stal velmi oblíbeným a hojně se využívá i na mnoho jiných přírodních drahokamů a polodrahokamů, jakož i syntetických náhražek včetně moissanitu. Ani jim však samostatné označení Briliant nepřísluší.

Abych to shrnula: DIAMANT je jeden z nejžádanějších drahokamů, používaných v klenotnictví. BRILIANT je PŘÍRODNÍ DIAMANT, vybroušený do kulatého nebo zaobleného tvaru briliantovým brusem.