V našem třetím, a prozatím posledním článku o drahém kameni, zvaném Ammolit, si můžete přečíst o jeho obtížném způsobu broušení. Můžete si také prohlédnout typy výbrusů a zajímavé tvary Ammolitů.

 

Broušení Ammolitů

Ammolit sám o sobě je velmi tenký plátek 0,5 – 0,8 mm silný. Po vybroušení a vyleštění je tato vrstva ještě trochu tenčí!
Proto se Ammolit brousí vždy společně s podložní vrstvou zkamenělého jílu, která má šedohnědou barvu. Tato spodní vrstva Ammolitu by u kamenů menších než 3,5 x 3,5 cm nikdy neměla být silnější než 1,50 mm.
Kvalitní kameny se vyleští a nechají v tomto stavu, případně, je-li to nutné, se zpevňují pomocí přírodních laků. Takto vybroušené Ammolity se označují jako přírodní duplet.


Silný plátek neobvykle zbarveného Ammolitu připomínající oblačnou oblohu – přírodní duplet.

Někdy je vrstva Ammolitu tak slabá, že je nutné kámen ochránit. V tom případě se na Ammolit shora nalepí vrstva vybroušeného přírodního křišťálu nebo syntetického korundu či spinelu. Takto upravené Ammolity se označují jako triplet.
Výjimečně se stává, že i přirozená spodní vrstva Ammolitu je nahrazena leštěnou destičkou černého onyxu. I takový kámen se označuje jako triplet.

Ochranná vrstva spinelu dává Ammolitu výhodu větší životnosti, ovšem za cenu snížené zářivosti barev.
Tento nedostatek se brusiči snaží vyrušit tím, že některé spinely brousí do faset, které způsobují optický efekt zdvojení obrazu.


Ammolit – triplet s fasetovým výbrusem spinelové vrstvy.

 

Typy výbrusů

Ačkoliv jsou přírodní duplety ploché, typ jejich výbrusu se obvykle označuje slovem kabošon.
Také výbrus tripletů se označuje jako kabošon a to i v případě, že horní spinelová vrstva má tvar tabulkovce. Pouze triplety, které mají horní spinely broušené do faset po celé ploše se označují jako fasetové.

 přírodní duplet kabošon

    triplet kabošon

      triplet tabulkovec

       triplet fasetový

 

1 = přirozená podložní vrstva zkamenělého jílu, maximální tloušťka je 1,50 mm
2 = vyleštěný Ammolit, obvyklá tloušťka vrstvy je 0,30 – 0,60 mm, tvrdost Ammolitu: 4
3 = vybroušená destička syntetického spinelu, tvrdost spinelu: 7
4 = zkosená vnější hrana na destičce spinelu broušené do tvaru tabulkovce
5 = broušené plošky na destičce spinelu fasetového výbrusu

 

Tvary vybroušených Ammolitů

Méně kvalitní Ammolity, nebo kameny menších velikostí se brousí převážně do typizovaných tvarů a rozměrů.
Tyto kameny jsou nejčastěji zasazovány do průmyslově vyráběných šperků, většinou do jednoduchých, nepříliš nápaditých přívěsků. Standardně se Ammolity brousí do kulatého tvaru a dále do tvaru oválu, slzy, navety, čtverce nebo obdélníku.


kulatý

obdélník

slza

free-form

 


čtverec

ovál

free-form

naveta

 

Velké, nebo výjimečně kvalitní kameny se brousí do libovolných tvarů, tak aby vynikla neobvyklá nebo zajímavá struktura či rozložení barev Ammolitu. Takové kameny pak samozřejmě směřují do zlatnických ateliérů, kde jsou zhodnoceny důvtipně vytvořeným klenotem přímo na tělo každého jednoho Ammolitu.

Pro nepravidelně vybroušené Ammolity se všeobecně ustálil výraz free-form. Před tím, než toto označení přišlo do módy se o volně broušených drahých kamenech hezky česky říkalo, že mají fantazijní tvar 🙂


Zelené a červené Ammolity, velmi kvalitní přírodní duplety, broušené na zakázku do tvaru free-form.

 

Údržba ammolitových šperků

S Ammolity je třeba zacházet s nejvyšší opatrností.
Kvalitní šperk je navržen tak, aby bezprostřední okolí Ammolitu bylo vyvýšeno nad jeho horní i spodní plochu. To má zabránit kontaktu Ammolitu s pokožkou, látkou a jinými předměty.

Ammolit by měl být zasazen způsobem, který umožní opakované vyjmutí ze šperku bez poškození Ammolitu i šperku. To je výhodné pro případy, kdy je nutné šperk opravit letováním v ohni, nebo kdy je šperk tak silně zoxidován, že je nutné kámen vyjmout, aby při čištění šperku nedošlo k jeho poškození.

Možná to na první pohled vypadá trochu divně, ale šperkům s Ammolity je nejlépe v uzavíratelném PVC sáčku. Zvláště, chcete-li ammolitový šperk uložit na delší dobu.

Moderní přívěsek s ammolitem.
Netradiční přívěsek s Ammolitem z naší dílny.

 

  •  Na Ammolit zásadně nesaháme!

Všechny šperky s Ammolity si oblékáme až úplně naposled, když už jsme upravené, navoněné a máme nalakované vlasy.
Pokud si zapomenete sundat náušnice s ammolity a nalakujete si vlasy, může se stát, že se drobné kapičky laku na vlasy srazí na vyleštěné ploše Ammolitu – a zůstanou tam navždy. Nepokoušejte se je setřít!

Triplety takhle přecitlivělé nejsou, ale i s nimi je třeba zacházet s citem. S ammolitovými šperky se nekoupeme, při mytí rukou vždy sundáme prsten. Triplety jsou pouze lepené a větší množství vody může způsobit jejich rozlepení.

Vzhledem k tomu, že v ČR dosud neexistuje brusičská dílna, která by se specializovala na broušení Ammolitů a tedy na jejich opravu či rekonstrukci, vyplatí se takovým příhodám předcházet.
Ammolitové šperky doma nečistěte, vždy tuto práci přenechejte odborníkům, kteří mají s Ammolity zkušenosti. Ammolity nevydrží ani ultrazvukové ani parní čistění.

popis fotky
Čtyřbarevný Ammolit, zasazený ve zlatém náhrdelníku z dílny americké šperkařky Jan McClellan, je doplněn peridoty.

 

Ammolit ve světě

Ammolit dosud není ve světě běžně dostupným drahokamem. Broušení Ammolitů i navrhování a výroba ammolitových šperků vyžaduje odborné znalosti a speciální technologické postupy. Vybroušený Ammolit lze koupit pouze na světových kamenářských burzách nebo přímo v brusičských dílnách v Kanadě.
Odborná veřejnost, pokud o jeho existenci ví, ho chápe spíše jako raritu. Obchodníci pak narážejí na neznalost a nedůvěru maloobchodníků, takže široké veřejnosti dosud zůstává krása Ammolitu utajena.


Krásná, výrazná kresba a rozložení barev, připomínající oheň, jsou s citem a důvtipem zdůrazněny tvarem, do kterého byl tento Ammolit vybroušen.

Výjimkou je samozřejmě Kanada, kde se Ammolit těží a kde se téměř sto procent vytěženého Ammolitu také zpracovává.
Známý je i v USA, kde se stal oblíbeným, inspirativním drahokamem amerických návrhářů a šperkařů.
Avšak nejznámějším je Ammolit překvapivě v Japonsku. K velké oblibě tohoto drahokamu patrně nejvíce přispěli japonští léčitelé Feng-shue, kteří v Ammolitu rozpoznali nositele velké pozitivní, léčivé a duchovní energie a běžně tento kámen používají ve své léčitelské praxi. Odhaduje se, že téměř 80% produkce broušených Ammolitů a ammolitových šperků končí právě na japonském trhu.
Japonci Ammolit milují. Věří, že tento drahokam přináší svému nositeli štěstí, zdraví, spokojenost a lásku.

fotka modrozeleného ammolitu
Modrozelený Ammolit s celistovu strukturou, připomínající zmačkaný hedvábný papír, zasazený do originálního náhrdelníku z dílny Blanky a Petra Vanturových.