Když se nám v r. 1998 náhodou dostal do ruky první Ammolit, nevěřili jsme vlastním očím. Nikdy předtím jsme o Ammolitu neslyšeli a ani v odborných knihách o něm nebyla (a dosud není) zmínka. A přesto existuje! Křehká, marnivá kráska, jejímuž nepopsatelnému kouzlu jsme zcela propadli.
Na Ammolit se nás ptáte tak často, že jsme se rozhodli uveřejnit zde ve stručnosti základní informace o tomto neznámém drahokamu.

Cesta Ammolitu do zlatnické dílny

Máme-li vysvětlit původ Ammolitu, musíme se vrátit o mnoho desítek miliónů let zpátky k Ammonitům.

 

Ammonit

Ammoniti byli mořští měkkýši, hlavonožci, kteří se proháněli v mělkých mořích celého světa od konce prvohor do konce křídy. Asi před 65 milióny let spolu s ptakoještěry a dinosaury vyhynuli. Zkamenělé ulity ammonitů jsou běžné fosilie, které se nacházejí na celém světě. Mají hnědou, kouřovou, šedou nebo šedočernou barvu, pro zkameněliny organického původu typickou.

Ulity Ammonitů se často rozřezávají na dvě poloviny aby vynikla zajímavá struktura vnitřního uspořádání ulity. Horní plochy se vyleští a fosilie pak slouží jako výstavní kus pro sběratele. Malé ulity se někdy používají jako hlavní ozdoba přívěsku či náušnic.


Ulita Ammonita rozříznutá na dvě poloviny.

Nejbližším žijícím příbuzným Ammonitů je Nautilus, česky loděnka. Jako ochranné zbarvení používá tento hlavonožec střídání červených a bílých ploch na hlavě, chapadlech a ulitě tak dokonale, že na první pohled není poznat kde končí živočich a kde začíná jeho ulita. Panuje domněnka, že všichni Ammmoniti měli duhově opalizující ulity. Jestli podle této módy barvili i svá těla, musel na ně být úžasný pohled!

popis fotky
Nautilus, žijící „bratranec“ Ammonita.

 

Ammolit

V r. 1917 byly poprvé odborně prozkoumány a popsány ulity Ammonitů, pocházející z naleziště v provincii Alberta v Kanadě, které vykazovaly barevnou opalizaci podobnou opálu.

Jednotlivé nálezy barevně opalizujících kamenů byly v této oblasti známé již v historických dobách. Jedná se o zkamenělé ulity Ammonitů druhu Placenticeras mekki a vzácnější Placenticeras intercalare. Obvyklá velikost ulit se pohybuje mezi 20 a 90 cm v průměru. Celé, nepoškozené ulity jsou však spíše výjimkou. Většina ulit se nachází v úlomcích.

Opalizující Ammonit zaujal odbornou i laickou veřejnost. Od dvacátých let se proto různé společnosti snažily přijít na způsob, jak využít krásu tohoto křehkého kamene ve špercích.


Vyleštěná ulita opalizujícího Ammonita(Ammolit) je unikátním výstavním kouskem.

V r. 1969 byl úlomek opalizujícího Ammonitu úspěšně vybroušen jako šperkový kámen.
Od osmdesátých let se datuje legální těžba opalizujícího Ammonitu těžební společností Korite. Tato společnost jako první začala Ammonit brousit do tvaru šperkového kamene, který uvedla na trh pod obchodním názvem Korit.

V r. 1981 byl opalizují Ammonit (Korit) oficiálně uznán jako drahý kámen Mezinárodní komisí pro barevné drahé kameny pod jménem Ammolit. Název Ammolit je složenina slov ammonit (hlavonožec) + lithos (kámen).

fotka neopracovaného ammolitu
Úlomek neopracovaného Ammolitu.

 

Těžba Ammolitu

Jediné dosud známé naleziště Ammolitů je oblast Skalistých hor v provincii Alberta v Kanadě.
Pouze asi 5% všech vytěžených ammonitů vykazuje barevnou opalizaci. Některé kameny jsou ale tak křehké, že je není možné vybrousit.
Pro tyto okolnosti je Ammolit velmi vzácným drahokamem. Odhaduje se, že naleziště v Albertě bude během 15 – 20 let vytěženo. Pokud se do té doby nenajde jiná lokalita, dá se předpokládat, že cena Ammolitu bude strmě stoupat.

fotka modrozeleného ammolitu
Vybroušený Ammolit modrozelené barvy.

 

Chemické složení a fyzikální vlastnosti Ammolitu

Ammolity jsou z 97% tvořeny aragonitem (karbonát vápníku) a asi z 2% organickou látkou konchiolinem. O zbytek se pak dělí množství jiných prvků, jako například železo, hořčík, křemík, mangan, titan, stroncium a mnoho dalších.
Index lomu: 1,52 – 1,58
Měrná hustota: 2,67 – 2,85 g/cm3
Tvrdost: 4 (podle Mohsovy stupnice tvrdosti minerálů)
Ammolit má stupeň tvrdosti č. 4, tedy stejnou jako perly, ale nižší než opály (tvrdost opálu: 6).
Pod ultrafialovým světlem Ammolit září hořčičnou žluto oranžovou barvou.
Ammolit je citlivý na vyšší teploty a na náhlé změny teplot a to i v rozmezí 20 stupňů.

foto náhrdelníku s ammolitem
Originální článkový náhrdelník se zeleným Ammolitem a diamanty, vznikl na zakázku v naší dílně.